Geolocate

Tanzania topographic maps

Click on a map to view its topography, its elevation and its terrain.

Zanzibar

Tanzania

Zanzibar, Tanzania

Average elevation: 48 m

Milundikwa

Tanzania > Rukwa Region

Milundikwa, Nkasi, Rukwa Region, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 1,861 m

Dodoma

Tanzania > Dodoma Region

Dodoma, Dodoma City, Dodoma Region, Central Zone, 41110, Tanzania

Average elevation: 1,144 m

Meru

Tanzania > Arusha

Meru, Arusha, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 1,342 m

Tengwe

Tanzania > Tanga

Tengwe, Handeni, Tanga, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 432 m

Mwanza

Tanzania

Mwanza, Nyamagana, Mwanza, Lake Zone, 33102, Tanzania

Average elevation: 1,178 m

Zanzibar City

Tanzania > Zanzibar Urban/West

Zanzibar City, Zanzibar Urban/West, Zanzibar, 71109, Tanzania

Average elevation: 14 m

Songwe River

Tanzania > Mbeya

Songwe River, Ileje, Mbeya, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 1,248 m

Iringa

Tanzania

Iringa, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 1,102 m

Buzi

Tanzania > Kagera

Buzi, Bukoba, Kagera, Lake Zone, Tanzania

Average elevation: 1,160 m

Irango

Tanzania > Kagera

Irango, Bukoba, Kagera, Lake Zone, Tanzania

Average elevation: 1,164 m

Kibale

Tanzania > Kagera

Kibale, Biharamulo, Kagera, Lake Zone, Tanzania

Average elevation: 1,372 m

Chirorwe

Tanzania > Mara

Chirorwe, Musoma, Mara, Lake Zone, Tanzania

Average elevation: 1,208 m

Mahenye

Tanzania > Njombe

Mahenye, Njombe, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 2,126 m

Morogoro

Tanzania

Morogoro, Coastal Zone, Tanzania

Average elevation: 426 m

Rukwa

Tanzania

Rukwa, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 1,238 m

Singida

Tanzania

Singida, Central Zone, Tanzania

Average elevation: 1,333 m

Korogwe

Tanzania > Tanga

Korogwe, Tanga, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 342 m

Lake Victoria

Tanzania > Mara

Lake Victoria, Mara, Lake Zone, Tanzania

Average elevation: 1,211 m

Kilombero

Tanzania > Morogoro

Kilombero, Morogoro, Coastal Zone, Tanzania

Average elevation: 960 m

Pemba

Tanzania > North Pemba

Pemba, Wete District, North Pemba, Zanzibar, 271, Tanzania

Average elevation: 4 m

Lake Manyara

Tanzania > Manyara

Lake Manyara, Babati, Manyara, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 1,174 m

Kinondoni

Tanzania > Coastal Zone > Dar es Salaam

Kinondoni, Dar es Salaam, Coastal Zone, Tanzania

Average elevation: 12 m

Mpanda

Tanzania > Katavi

Mpanda, Katavi, Western Zone, Tanzania

Average elevation: 1,140 m

Bangwe

Tanzania > Kigoma

Bangwe, Kigoma Rural, Kigoma, Western Zone, Tanzania

Average elevation: 800 m

Rungwe

Tanzania > Mbeya

Rungwe, Mbeya, Southern Highlands Zone, Tanzania

Average elevation: 1,590 m

Hanang

Tanzania > Manyara

Hanang, Manyara, Northern Zone, 255, Tanzania

Average elevation: 1,593 m

Mawenzi

Tanzania > Kilimanjaro

Mawenzi, Rombo, Kilimanjaro, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 4,479 m

Shangani

Tanzania > Zanzibar Urban/West

Shangani, Zanzibar Urban/West, Zanzibar, Tanzania

Average elevation: 3 m

Mangula

Tanzania > Morogoro

Mangula, Kilombero, Morogoro, Coastal Zone, Tanzania

Average elevation: 335 m

Uvinza

Tanzania > Kigoma

Uvinza, Kigoma Rural, Kigoma, Western Zone, Tanzania

Average elevation: 1,053 m

Furtwängler Glacier

Tanzania > Kilimanjaro

Furtwängler Glacier, Scree Slope, Rombo, Kilimanjaro, Northern Zone, Tanzania

Average elevation: 5,569 m

About this place

 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •